PRO DOSPĚLÉ

PSYCHOANALÝZA DOSPĚLÝCH

Psychoanalýza je soubor teorií o lidské mysli a léčebná metoda vycházející z díla Sigmunda Freuda. Ač za více než sto let prodělala pozoruhodný vývoj, základní pilíře – nevědomí, všudypřítomnost nevědomého konfliktu, přenos (přenesení raných zážitků a zkušeností do současnosti) a klíčový význam sexuality a agrese pro mentální život člověka – zůstávají. Hluboce zakořeněné nevědomé archaické vztahy a konflikty ovlivňují naše fungování a určují naše vztahování se k sobě i k druhým lidem. Psychoanalýza umožňuje, aby se pacient s těmito vzorci postupně seznámil na vědomé úrovni, a tím si vytvořil schopnost rozumět jim a měnit je.

 „Program, jejž nám vnucuje princip slasti – stát se šťastným – nelze splnit, avšak přesto člověk nesmí – ne, nemůže – se úsilí přiblížit se nějak k jeho splnění vzdát. Může se za tímto cílem vydat velmi rozličnými cestami, postavit do popředí buď pozitivní obsah cíle, zisk slasti, anebo obsah negativní, vyhnutí se nelibosti. Žádnou z těchto cest nemůžeme dosáhnout všeho, po čem dychtíme. Štěstí v onom zmenšeném smyslu, v němž je rozpoznáno jako možné, je problémem individuální ekonomie libida. Neexistuje zde žádná rada, jež se hodí pro všechny; každý musí sám vyzkoušet, jakým zvláštním způsobem se může stát blaženým“.

Freud, S. (1930). Pocit stísněnosti v kultuře. V Sebrané spisy Sigmunda Freuda, Spisy z let 1925 – 1931, sv. 14. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2007, s. 344

Komu je terapie určena?
Odpověď na otázku, zda se psychoanalýza hodí pro určitého pacienta, závisí na mnoha okolnostech. Často je užitečné podstoupit předběžnou nezávaznou konzultaci, abychom nalezli nejvhodnější postup léčby.
Psychoanalýza je indikována mj. u následujících potíží:

 • poruchy osobnostního vývoje
 • psychosexuální problematika
 • afektivní poruchy
 • úzkostné poruchy, fobie
 • obsese, kompulze
 • psychická a tělesná traumatizace
 • psychosomatická onemocnění
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy spánku
 • vztahové problémy
 • pocit ztráty smyslu života

Jak se lze objednat?
První setkání dohodneme nejlépe telefonicky, cena je 1 000 Kč. Léčbu poskytuji pouze za přímou platbu, její výši domlouváme před zahájením terapie.